סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4132

1
8
4
6
3
7
2
9
5
7
3
8
9
6
1
4
2
4
8
5
7
1
3
5