סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4135

7
8
3
6
9
2
4
5
4
6
3
7
1
8
9
1
2
5
8
3
7
6