סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4141

9
4
8
3
7
2
1
6
1
3
8
9
5
7
4
5
2
6
1
8
9
7