סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4143

1
7
9
6
2
3
8
5
2
8
4
9
1
7
6
4
5
3
1
5
9
2