סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4144

9
3
2
5
1
8
7
6
4
5
2
7
3
1
9
8
7
4
6
2
5
4