סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4154

8
1
5
3
9
6
2
4
2
6
8
1
7
3
9
7
3
5
8
4
1
6