סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4163

65
784
3
98
2
6
8
4
72
9
6
81
3
4
5
2
94
2
471
53