סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4165

9
86
37
5
9
2
1
2
89
2
3
89
1
6
92
6
5
4
3
2
51
29
6