סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4166

8
6
7
6
85
6
9
3
45
9
21
735
49
4
35
4
9
2
28
4
3
9
1