סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4167

37
45
2
76
17
64
5
81
4
9
17
1
49
83
23
1
45
73