סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4171

2
5
8
6
9
52
578
81
57
9
4
45
12
163
96
4
8
8
6
4