סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4172

7
15
23
1
3
62
8
64
7
7
32
5
6
81
9
78
4
5
78
96
3