סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4173

7
6
13
28
3
48
17
4
75
7
6
83
4
57
81
2
19
62
3
5