סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4176

72
4
5
3
2
8
8
5
9
3
2
7
9
76
3
5
9
2
7
8
6
2
7
3
6
4
72