סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4179

48
73
57
91
8
6
2
7
67
2
8
14
2
1
4
9
43
71
76
93