סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4180

4
69
2
9
27
8
5
93
9
456
587
3
85
7
3
26
4
2
35
1