סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4181

57
18
6
4
5
17
1
9
5
2
1
2
8
8
6
3
2
7
49
7
5
2
46
19