סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4182

64
3
38
25
65
8
497
3
2
2
6
398
6
82
24
16
2
39