סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4183

47
6
5
2
7
84
9
71
8
453
4
452
3
89
9
35
6
9
4
9
52