סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4185

187
62
5
6
1
4
3
9
4
81
26
49
9
3
9
6
2
5
8
57
924