סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4190

8
2
2
3
95
5
2
6
1
2
46
9
37
2
82
9
7
9
8
3
51
2
9
7
5