סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4194

8
41
35
35
2
4
18
924
9
8
718
92
3
2
86
26
93
3