סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4195

3
74
56
83
27
9
52
67
1
5
57
16
2
84
29
95
74
2