סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4196

92
3
6
86
7
3
7
6
1
35
4
9
8
4
3
21
3
1
8
2
8
93
5
3
16