סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4199

87
9
25
1
1
7
48
6
1
4
24
71
1
4
5
63
7
8
1
86
8
53