סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4303

7
85
3
1
4
51
36
8
38
35
7
24
54
1
75
46
4
3
5
64
9