סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4306

9
85
2
61
5
1
27
8
79
2
3
4
2
9
45
4
95
1
1
63
8
18
4