סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4307

4
1
6
87
6
83
7
2
4
31
53
24
94
2
7
6
78
1
98
2
3
5