סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4309

9
2
9
7
8
81
43
17
95
2
17
9
38
67
58
64
3
4
5
5
1