סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4310

9
2
7
364
2
7
4
37
821
8
9
129
75
8
7
5
542
8
8
3