סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4312

7
89
8
35
4
5
36
71
5
8
26
2
7
64
52
1
8
72
4
97
8