סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4317

35
76
9
5
1
426
1
9
8
1
2
6
4
3
5
9
671
3
1
5
17
23