סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4318

4
8
63
5
79
24
1
79
3
5
96
1
2
94
6
52
17
9
58
3
9