סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4319

9
53
1
429
57
45
7
19
9
6
63
8
42
13
974
6
32
4