סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4327

5
1
64
19
8
38
4
38
67
3
5
4
87
46
1
79
9
86
35
2
5