סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4328

2
68
2
7
69
38
4
75
9
2
15
8
2
54
7
51
39
1
9
94
5