סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4330

6
4
35
2
1
57
92
89
27
2
6
8
89
25
92
43
7
2
41
6
9