סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4332

8
51
53
7
6
16
35
18
3
58
9
82
63
42
6
2
38
92
7