סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4334

9
32
47
17
9
3
2
1
5
2
5
8
7
4
9
1
2
8
7
1
6
48
85
23
6