סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4343

8
6
2
541
3
61
2
832
94
94
168
3
47
9
928
3
6
5