סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4346

872
1
5
29
6
48
7
4
6
1
72
4
3
1
7
98
6
25
4
3
894