סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4350

24
97
5
47
67
39
3
82
7
9
59
8
85
21
96
1
87
94