סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4353

9
2
61
52
5
48
1
58
9
2
41
7
9
63
9
74
6
83
75
1
8