סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4357

12
9