סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4357

12
9
3
4
2
5
9
8
6
3
1
46
34
96
8
1
5
3
4
9
5
3
6
7
15