סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4361

52
9
68
6
51
65
8
5
4
64
8
32
2
6
7
74
73
4
86
9
71