סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4365

2
64
8
4
1
7
5
7
5
26
63
912
45
12
4
3
8
7
5
9
6
39
5