סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4366

8
4
69
96
15
38
5
86
19
4
69
72
5
27
31
48
41
8
2