סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4378

1
49
3
8
1
6
9
21
9
8
6
83
47
1
7
9
54
3
3
5
1
2
83
7