סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4382

14
9
73
4
1
9
51
81
74
7
6
14
65
26
9
7
4
28
9
46