סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו מטורף, מספר 4383

3
9
4
8
5
5
486
7
1
36
46
79
74
6
5
276
1
4
3
1
3
6